ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการปรังปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมเผยมาตรการแก้หมอกควันไฟป่าปีนี้ ขอทุกหน่วยดูแลและลดสาเหตุการเกิดหมอกควันไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ หนึ่งในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สะพานระแกง ถนนระแกง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ในตัวเมือง ซึ่งมีทาง กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลและพัฒนานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ด้วยจงหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และบางรายก็มีรายได้เป็นศูนย์ แต่ยังคงต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายอยู่ แต่ในช่วงนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง และมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับเข้ามามากขึ้น ฉะนั้น จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ก็จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ทั้งการทำความสะอาด ตกแต่งเมือง และจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ให้ดูสะอาดตา เพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหามอกควันไฟป่าในปีนี้นั้น พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ โดยขณะนี้ ได้มีการสั่งการไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดหมอกควันไฟป่า ทั้งการเผาในที่โล่ง การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบูรณาการเข้าไปดูแลและลดสาเหตุการเกิดหมอกควันไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง พร้อมสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งหากเป็นพื้นที่ทำกิน ขอให้นำวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแทนการเผา ส่วนในพื้นที่ป่า ขอเน้นย้ำว่าไม่สามารถดำเนินการได้