ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2566

มท.1 ลงพื้นที่ตรวจมาตรการขยายเวลาให้บริการของสถานบริการกลางเมืองเชียงใหม่ เน้นย้ำหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามกฎหมาย บ้านเมืองจะสงบ เศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้น ยังผลให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการที่ขยายเวลาเปิดให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อติดตามมาตรการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

การลงพื้นที่ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันนี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายขยายเวลาเปิดให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวของสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย สถานบริการต้องเป็นเขตปลอดอาวุธ ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้ตรวจเยี่ยมร้าน The good view bar and restaurant ร้าน The river side bar and restaurant และร้าน Warm up cafe ตามลำดับ ในระหว่างตรวจติดตามภายในร้าน ได้พบปะและพูดคุยกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินนโยบายขยายเวลาให้บริการของสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนคือผู้ที่รักษากฎหมาย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างดีเช่นทั้ง 3 ร้านที่มาในวันนี้ ซึ่งเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาต เราก็มีความมั่นใจว่า ผู้ประกอบการ นักเที่ยว และฝ่ายรักษากฎหมาย ไม่ต้องกังวลที่จะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือทำอันตรายหรือทำให้เกิดความไม่สงบได้ โดยเฉพาะกรณียาเสพติดไม่มีแน่นอน เด็กอายุต่ำกว่า 20 ไม่พบแน่นอน เพราะหากพบ ผู้ประกอบการจะผิดไปด้วย จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายปิด 5 ปี เสมือนเป็นการปิดถาวร เรื่องอาวุธปืนก็ไม่มี อาวุธร้ายแรงต่าง ๆ ก็ไม่มี ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อทุก ๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือ เราจะรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบของสังคมของบ้านเมืองไว้ได้ และจะทำให้เราสามารถประเมินผล ซึ่งถ้าเราได้รับความร่วมมือแบบนี้มากขึ้นและทุกคนให้ความร่วมมือ เราก็อาจจะพิจารณาผ่อนปรนในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

"จากการสอบถามนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ไม่ถึงตี 4 ก็กลับแล้ว ทุกคนก็มีสำนึกความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเปรียบกับสมัยก่อน ทุกคนตั้งใจมาเที่ยว ตั้งใจมาปาร์ตี้ เมื่อดื่มแล้วไม่ขับรถก็ลดความเสี่ยงอันตราย ทั้งนี้หากสถานบริการใดทำผิดกฎหมาย ก็จะไม่รอดพ้นการข่าวต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของฝ่ายปกครองได้ ทุกสิ่งมีกฎหมายควบคุมทุกมิติอยู่แล้ว กรณีขยายเวลาถึงตี 4 ก็มีกฎหมายควบคุม มีระเบียบกำกับว่าทางร้านต้องไม่ขายให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเมาสุรา ควบคุมตัวไม่ได้ มีกฎหมายล็อคไว้หมด ถ้าผู้ประกอบการเจ้าของร้านเข้มงวด ถ้านักท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบ และผู้รักษากฎหมายดำเนินการตามกฎหมายได้ชัด ก็ไม่มีปัญหาแน่นอน และแน่นอนว่า ถ้านักท่องเที่ยวดื่มแล้วไปขับ ก็โดนด่านตรวจ ต้องถูกดำเนินคดี" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอสร้างการรับรู้ความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนว่า การมีมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เราต้องการขยายเวลาเพื่อที่จะให้คนมีงานทำเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสในการค้าขายให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจอื่น ๆ หรืออาชีพอื่น ๆ อาชีพขับ Grab อาชีพแท็กซี่ อาชีพนวดเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวก็เปิดได้ยาวขึ้น คนมาใช้บริการ ขายลูกชิ้นปิ้ง ขายเต้าหู้ทอด ขายน้ำปั่น ขายสินค้าที่ระลึก ของที่ระลึก ของใช้ ของกินอะไรต่าง ๆ ทุกคนได้รับอานิสงส์จากมาตรการนี้ทั้งหมด และการมาลงพื้นที่บ่อย ๆ เพื่อทำให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่า "เรามีความเข้มงวด" และเราจะพยายามมาทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่า ถ้าเราทำแบบนี้แล้ว จะทำให้ทุกคนมีความสุข มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,183/2566
วันที่ 20 ธ.ค. 2566