ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแน่งที่ครองอยู่

เอกสารประกอบ

ประกาศ สร.มท. นันทพงษ์ฯ.pdf