ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกาเสด็จฯ เยือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. เจ้าชายทูโพโทอา อูลูคาลาลา มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย เจ้าหญิงแองเจลิกา ลาทูฟูอีเพคา ทูคูอาโฮ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรตองกาประจําราชอาณาจักรไทย ทรงเยี่ยมชมงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของประเทศไทย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ
 

ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กราบบังคมทูลรายงานสรุปแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการสาธารณภัยของไทย กฎหมายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระบบการแจ้งเตือนภัย และระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรตองกาเป็นประเทศที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้เกิดภัยพิบัติจากการปะทุของภูเขาไฟฮูงาโตงาและคลื่นสึนามิ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งการเสด็จฯ เยือนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรตองกา จะได้ร่วมหารือถึงแนวทางการเตรียมการรับมือความท้าทายในอนาคต ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติ และถือเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

The Royal visit of His Royal Highness Prince Tupouto’a ‘Ulukalala, Crown Prince of the Kingdom of Tonga and Her Royal Highness Princess Angelika Latufuipeka Tuku’aho, Ambassador of the Kingdom of Tonga to the Kingdom of Thailand to the Department of Disaster Prevention and Mitigation.

On 9 May 2023 General Anupong Paojinda, Minister of Interior, Mr. Boontham Lertsukekasem, Director-General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM), and executives received His Royal Highness the Crown Prince Tupoto’a Ulukala and Her Royal Highness The Princess Angelika Latufuipeka Tuk’aho of The Kingdom of Tonga, Ambassador of the Kingdom of Tonga to the Kingdom of Thailand on the occasion of their Royal Highnesses visit to the Department of Disaster Prevention and Mitigation.

The Royal visit to DDPM was part of Their Royal Highness’s interest in Thailand Disaster Management System, especially disaster early warning system. On this occasion, DDPM provided briefing on the topics of National Disaster Prevention and Mitigation Plan, Law and Regulations, Structure of Incident Command and Early Warning Systems and the law on emergency relief fund.

The Kingdom of Tonga is located in a disaster prone area. On 14 January 2022, the Kingdom of Tonga experienced volcanic eruption and tsunami which resulted in tremendous losses of life and damage to the whole kingdom. Today’s Royal visit presents a good opportunity to develop close cooperation on disaster management and on how to prepare for the future challenges and how to safeguard the country resiliency between the Kingdom of Tonga and the Kingdom of Thailand in the future.