ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้มีดแทงขณะปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตขณะรักษาตัว

วันนี้ (27 ธ.ค. 66) เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 136 หมู่ 2 บ้านศรีป้าน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 โดยมี นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกองเอก ขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองเอก ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกองเอก ชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ว่าที่นายกองตรี สมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 จังหวัดลำปาง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

โอกาสนี้ ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม โดยนายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อ่านประกาศเกียรติคุณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ความว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ขอประกาศเกียรติคุณว่า นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น อดทน และเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นเกียรติยศสืบไป

นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านพักนายอำเภองาว ได้รับแจ้งพบบุคคลมีพิรุธลักษณะผิดปกติพูดคนเดียวอยู่บริเวณศาลาประชาคมหลังเก่า จึงได้เข้าไปสอบถามปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ซึ่งทราบชื่อในภายหลัง คือ นายนนท์ปวิธ อายุ 39 ปี สัญชาติไทย ภูมิลำเนาตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ชักมีดวิ่งเข้าหา และพยายามฆ่า โดยแทงนายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม จนล้มลง และยังวิ่งไล่แทงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนายอื่น จนสามารถใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไป โดยหลังเกิดเหตุ ว่าที่นายกองตรี สมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ได้นำ นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม ส่งรักษาตัว ณ โรงพยาบาลงาว แพทย์พบว่าอาการสาหัส จึงส่งตัวรักษาต่อยังโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และได้ถึงแก่กรรมขณะรักษาตัว ณ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ในเวลา 23.45 น. ของวันเดียวกัน โดยนายกองเอก ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ได้เข้าให้กำลังใจ และร่วมส่งร่าง นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อครอบครัวเชิญไปบำเพ็ญกุศล

"การสูญเสีย นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 เป็นการสูญเสียกำลังพลของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท มุ่งมั่น ซึ่งว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัว และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัว พร้อมสั่งการให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 ที่ทำการปกครองอำเภองาว ดูแลการจัดพิธีศพ รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรของนายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ฯ ให้ได้รับการศึกษาสูงที่สุด และบรรจุให้ภรรยานายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ฯ เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยกองบัญชาการฯ จะช่วยเหลือครอบครัวให้สมกับความเสียสละของนายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ฯ" นายกองเอก สุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,208/2566
วันที่ 27 ธ.ค. 2566