ผลงานการเผยแพร่ทางวิชาการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ : 1 ราย

 ⇒ นายปรานต์ปราชญ์ เสาวภานันท์

ค้นหา