หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference System
โดยวาระแรกของการประชุมฯ ได้มีการประชุม Video Conference มาจากกระทรวงกลาโหม
โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสั่งการ
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย