หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

นายแพทย์ ยีม ชาย ลี (H.E. Mr. Yim ChhayLy) รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน
โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย