หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
 
การประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference System
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์ ยีม ชาย ลี (H.E. Mr. Yim ChhayLy) รอง นรม.กัมพูชา และคณะ
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.มท.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ
เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
การตรวจราชการของ มท.1 และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ณ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต
มท. ร่วมกับ หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
จับมือ MOU ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา
เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เอกอัครราชทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.มท.
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย
อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.มท.
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย

พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิด “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดลพบุรี
 
หน้า 1 2